subota, 15. prosinca 2007.

Ideja nazvana "Manu propria kineziterapija"

Riječ ideja, starogrčki eidos, danas ima dvostruko značenje. U prvom je to rađanje nove zvijezde u univerzumu čovjekova uma, nešto kao praslika neke nove stvarnosti. Po Platonu ideja je bitak stvari, najveća istina. Drugo, danas uvriježeno, značenje iste riječi je općeprihvaćena misao o nečemu.
Ja sam, slijedeći Platonove misli, godinama lutala univerzumom umnoga u meni i sve novo iskrsle "blješteće zvijezdice" pretvarala u misaone slike o umijeću pokreta i pohranjivala ih u pamćenje. Svaka ta nova zvijezda je zasjajila u univerzumu moga uma pri svjesnom poniranju u znanost o pokretu, ljudskom mozgu, spoznaji, fizici, filozofiji i fenomenologiji uma.
Ideje koje vam u doljnjem tekstu predlažem su nastajale u mojoj glavi pri misaonom dijalogu moga uma i tijela i s vremenom postale dio mog osobnog razmišljanja. Iz tih ideja je s vremenom izrasla i ideja o metodi kineziterapije koju sam nazvala "Manu propria kineziterapija."
Manu propria doslovno znači vlastoručno, ali za vas neka to znači "uzeti sudbinu svoga tijela i pokreta u vlastite ruke".
Ideje koje vam predlažem trebaju ostati samo okvir u kojem ćete sami, svojom maštovitošću, u dijalogu sa svojim tijelom, ostvarivati "Manu propria pokret" vlastitu mudrost pokreta i osobnu vještinu kretanja.
U poglavlju "Hermeneutika" http://hermeneutika-dinaja.blogspot.com/ sam pokušala objasniti važnost misaono-osjetilno- osjećajnog dijaloga u univerzumu umnoga u nama.
Misaono- osjetlno- osjećajni dijalog koji bi pri tome trebali voditi s vlastitim tijelom trebao bi se temeljiti na samopoimanju i motivaciji, te postajati misaono- osjetilno- osjećajna podloga na kojoj će se rađati vaše ideje i misaone slike koje ćete pohranjivati u pamćenju. Iz njih će samo od sebe izrastati umijeće vaših svakodnevnih pokreta. U univerzumu umno- osjećanog u nama se krije izvor naše pokretačke energije, koja spoznata i svjesno usmjerena postaje energijom samoizlječenja.

4- D Samopoimanje

Buditi čuđenje u sebi, pronaći ga u čuđenju drugih, zaboravljati i ponovo se sjećati, su misaoni procesi, osnovna obilježja našega života u kojima su skriveni korijeni našeg stvaralaštva.
Samopoimanje je prije svega misao, trenutak cjelokupnog tjelesnog doživljaja, spoznaja svojih vrijednosti i mogućnosti, mudro čuđenje i osjetilno spoznavanje uzroka i razloga našeg postojanja u univerzumu. Misaono uranjanje u sebe sama je osobni doživljaj svijesti, korijen na kojem izrasta misaoni dijalog. 4- D samopoimanje je put ka univerzumu umnoga u nama, ulazak u četverodimenzionalnost stvarnog postojanja.

Motivacija

Motivacija je osnovna pokretačka snaga svih naših djelatnosti, pa tako i svjesno izvedenog pokreta. Već samim četverodimenzionalnim samopoimanjem mi smo u sebi probudili čuđenje i znatiželju, te osnovne pokretačke snagu koje nas, sjedinjene u misao nečemu, vode ka ostvarenju cilja.
Kada pedagozi i psiholozi govore o motivaciji oni spominju njena dva osnovna oblika:

  • unutarnja, intrinsična motivacija je stvaralačka snaga koja proizlazi iz osobne želje, težnje ka izvođenju nekog čina.
  • vanjska motivacija je lakše ostvariva, ali ju je još lakše izgubiti. Ona traje dok se maše batinom ili obečavaju rajski vrtovi.

4- D samomobilizacija ili pretvaranje iskustva u umijeće pokreta

Znanje je tek sjećanje, a usvajanjem novoga obično zaboravljamo staro. Ta čuđenjem ogrnuta misao, je raskrižje naših snova i želja, njome nastojimo riješavati neriješene zagonetke.

Svaka nova životna situacija je novo iskustvo za naš utjelovljeni um i za naše tijelo. Rad na tijelu i sa tijelom je rad na njegovom držanju i njegovom izražaju. Upravo to bi trebali uskladiti s poimanjem novih estetskih vrijednosti i vječnim poticajem na razmišljanje o njegovoj smislenoj upotrebi.

Smisleno znači da bi trebali razmišljati o promjenama prije negoli se na tijelu naslažu prekobrojni kilogrami, a njegov pokret izgubi ritam i dinamiku i postane opterećenje za pravilno korištenje životne energije. Metoda 4- D Samomobilizacija je put kojim iskustvo doista možemo pretvoriti u umijeće naših pokreta.

Manu propria pokret, umijeće pokreta kao svojstvo

Sophia je majka života koja je u beživotnu materiju svjetlom udahnula život. Tako nastade misao kao naše bitno svojstvo. Oživjela materija, mudrost tijela, stvaraše vrstu iz koje se uzdigao gigant sapiens koji zavlada svijetom, ali pri tom izgubi poklonjenu mu mudrost. Tek danas, milijune godina kasnije, on pokušava svjesnom spoznajom tijela uzdignuti misao u zvjezdani svijet svojih početaka i tako ponovo ujediniti tijelo i misao.

Snaga našeg stvaralaštva leži i u metodi 4- D samopoimanja, sposobnosti prepoznavanja nedostataka, u otkrivanju njihovih uzroka i spoznaji bitnosti provođenja promjena, te o znanju kako te promjene, metodom 4- D samomobilizacija, provesti u djelo.

Po zakonu vjerojatnosti, koji vlada u mikrosvijetu, u našoj samosvijesti se razvija proces iz kojeg se oslobađa novi oblik misaone energije. Izgleda mi kao da taj proces, izazvan spiralno- valnim pokretima naše svjesne spoznaje, djeluje po načelu poznatom u meteorologiji pod nazivom "Učinak leptirovih krila":

"Ako leptir mahne krilima u Kini, dolazi do promjene vremenskih prilika u Americi."

Umijeće svakodnevnog pokreta je okvir iz kojeg možemo krenuti u njegovu nadgradnju i tek onda sudjelovati u grupnim tjelovježbama, aerobiku, pilatesu.

Usporedimo to sa klapskim pjevanje. U klapi može pjevati tek onaj tko je do savršenstva izvežbao svoj glas.

Osobni ritam, osnova usklađenog pokreta

Ritam je duša i vrijeme pokreta. On je zarazan, širi se cijelim tijelom i postaje trepćuća energija koja nas sjedinjuje s ritmom univerzuma.

"Duševni sklopovi su glavna načela ljudskog razmišljanja, određeni znaci manje- više jasne slike koje možemo svjesno umnožavati i međusobno spajati. Spomenuta načela su u mom slučaju vizuelnog i mišićnog karaktera." rekao je u jednom od intervjua Albert Einstein.

Einstein je s oduševljenjem svirao violinu i posjedovao istančan osjećaj za ritam. On je intuitivno spoznao da se njegove misli usavršavaju potaknute ritmom i pokretima njegova tijela.

Ritmički pokret jednog dijela tijela je ravnomjeran, odmjeren i u taktu s ritmom ostalih djelova pa tijelo, krećući se u sklopu s ritmom univerzuma, dišući s njim, djeluje kao otvoren sustav i ne dopušta da se u njemu nagomilava neiskorištena energija. Upravo ta neiskorištena energija se izražava kroz bolove, mišićne napetosti i depresivna stanja.

Osjećaj za osobni ritam je jedna od osnovnih značajki pokreta, ritam pokretu poklanja četvrtu dimenziju i pretvara ga uistinu u naše osobno umijeće.

http://manu-propria-terapija.blogspot.com/

http://samopoimanje.blogspot.com/

http://samostabilizacija.blogspot.com/

http://o-boli.blogspot.com/